کسب و کار مدیریت استراتژیک

کارت امتیاز متوارن ( BSC ) چیست؟

مدیریت استراتژیک کارت امتیاز متوازن
Avatar
نوشته شده توسط sabio_admin

پیش درآمد

کارت امتیاز متوازن (Balanced Scored Card ) یک ساختار مدیریتی است، شیوه‌ای برای نگرش به سازمان تان که روی اهداف مدبرانه بزرگ خود تمرکز می کند .همچنین برای انتخاب چیزها و موارد صحیح در راستای نیل به آنها به شما کمک می کند.
به طور سنتی شرکت‌ها میزان سلامت و کارایی خود را با مقدار پولی که در می‌آورند می سنجند،ارزیابی و سنجش های مالی بی شک مهم اند اما تنها بخشی از کل چشم انداز را به شما نشان می دهند ،آنها فقط روی کوتاه مدت تمرکز می‌کنند در حالی که شما سر در ایجاد سازمانی دارید که برای مدت مدیدی پابرجا بماند.
نام ‘ کارت امتیاز متوازن’ از ایده ی نگاه به ارزیابی های راهبردی به انضمام اندازه گیری های سنتی مالی، به منظور کسب توازن بیشتر نسبت به کسب کارایی و راندومان آمده است.
همین تمرکز بر روی راهبردهای سطح بالا و ارزیابی های سطح پایین است که کارت امتیاز کتوازن را از سایر روش های مدیریت استرانژیک متمایز کی کند.نگاه راهبردی مبهم بزرگ شما را گرفته و آن را به چندین مرحله ی قابل اقدام و مشخص، جهت دریافت یک ساختار و بنیان روزمره تقسیم می کند.

BSC strategic management

چشم انداز ها :

یک کارت امتیازی متوازن برای اندازه گیری میزان سلامت و بهره وری سازمان شما ، از چهار منظر متفاوت به آن می نگرد.هریک ازین چهار منظر روی یک وجه متفاوت از شرکت تمرکز کرده و نهایتا دیدگاه و تصویری متوازن از سازمانتان تولید می کند .

یادگیری و رشد :

یادگیری و رشد به مجموعه فرهنگی موجود در شرکت شما می نگرد. مثلاً آیا پرسنل از آخرین روند صنعت و تکنولوژی آگاهند؟ آیا برای کارکنان همکاری و به اشتراک گذاری دانش و اطلاعات آسان است ؟یا اینکه گرفتار تشریفات اداری و کاغذ بازی و به هم ریختگی اند؟آیا تمام افراد فرصت های فراگیری و آموزش دیدن و ادامه تحصیل را دارند؟
در یادگیری و رشد فناوری نقش اصلی را ایفا می‌کند. آیا پرسنل قادر به استفاده از آخرین دستگاهها و نرم افزارها هستند ؟یا اینکه سیستم های از رده جارجتان هنوز در فناوری دیروز گبر کرده اند؟ برای اینکه مطمئن شوید ، در میان رقیبان پیشتاز و سرآمد هستید ، چکاری را انجام می دهید؟

پردازشهای تجارت داخلی:

این منظر به شما نشان خواهد داد که آیا تجارت شما به خوبی و بدون اشکال دارد پیش می رود یا خیر. کارآمدی در اینجا نقش بسزایی دارد. تمام این مسائل نهایتاً به این خاطر است که دور ریز های خود را کاهش دهید روند را سرعت بخشیده و از امکانات کم بیشترین بهره را ببرید آیا مابین ایده و اجرا موانع ناخواسته ای هست؟ به چه سرعتی می‌توانید خود را با شرایط در حال تغییر تجارت تطبیق دهید؟
این دیدگاه حتی شما را تشویق می کند به اینکه یک پله به عقب بازگشته و اندکی به فلسفه وجودی شرکت خود می اندیشید. آیا واقعاً آن چیزی را که مشتریان می خواهند ارائه می کنید؟ چه چیزی باید بهترین باشید؟

مشتری :

گاه بر روی افرادی که حقیقتا خدمات و محصولات شما را خریداری می‌کنند تمرکز می‌کند.

 • آیا در کسب و کار جدیدتان برنده اید؟
 • چطور باید مشتریان حال حاضر تان را خرسند نگه دارید؟
 • در صنعتی که در آن فعالیت دارید در مقایسه با رقبا چطور دیده میشوید؟
 • رضایتمندی مشتری عامل موفقیت و پیشروی بزرگی است.
 • چگونه رفتارتان در قبال مشتری مشتری در امروز مستقیما بر میزان پولی که فردا به دست خواهید آورد تاثیر خواهد گذاشت؟!

مباحث مالی:

صرف داشتن یک دیدگاه متوازن برروی سازمانتان دلیلی برای نادیده گرفتن ارزیابی های سنتی مالی نمی شود. از مخالفت دست بردارید دیدگاه مالی تمرکز اصلی بر روی کارنامه متوازن است .
آیا خوب پول در می آورید؟
سهامداران تان خوشحالند؟
سلامت مالی سازمان تان می تواند یک اشاره گر کند و آهسته ای از پیامدهای تصمیمات گذشته باشد اما هنوز بسیار مهم است .پول می‌تواند شرکتها را زنده نگه داشته و دیدگاه مالی تنها بر آن تمرکز دارد.

تلنبار کردن چشم اندازها (دیدگاه ها) :

 bsc - strategic maangement

در سال های نخستین کارنامه متوازن هر یک از چهار منظر به گونه ای نشان داده می شدند که گویی از هم مستقل هستند هرچند که با گذشت زمان اشخاص کم کم فهمیدند که این چهار منظر به گونه ای عجیب بر هم تاثیر می‌گذارد و مشخص شد که حالتی که ما آنها را کنار هم میگذاریم اهمیت دارد.
کارنامه های متوازن پیشرفته نشان می‌دهد که چطور هر منظر ( دیدگاه) بر روی منظر قبلی بنا نهاد می‌شود اگر پرسنل خود را آموزش داده و فرهنگ به اشتراک گذاری اطلاعات را ایجاد کنید ( دیدگاه یادگیری و رشد) پرسنل باعث رونق در عملکرد شرکت خواهند شد( پردازش های تجاری داخلی) .یک کسب و کار بهتر هوای مشتریانش را نیز دارد (مشتری) مشتریان راضی چیزی را که سعی در فروختن آن دارید بیشتر می خرند.(دیدگاه مالی)

اهداف راهبردی :

مرحله بعد در ایجاد کارت امتیاز متوازن انتخاب چندین هدف راهبردی برای هر دیدگاه است تا اینجا کار با مفاهیم بزرگ و نامفهوم و ناملموس سر و کار داشتیم و اینجاست که همه چیز سفت و سخت می‌شود برخی از مثال های اهداف راهبردی به قرار زیر است :

 • کاهش جراحات
 • بهبود مدت زمان تماس
 • افزایش سود

انتخاب اهداف راهبردی تان بیشتر یک هنر است تا علم همچنین این موضوع یکی از آن گونه موارد نیست که بتوان آن را به یک مشاور خارج از شرکت سپرد تا آن را به روش خودش حل و فصل کند.
افرادی که جزئیات خصوصی شرکت شما را می دانند بسیار مهم اند پس آنها را هر چه زودتر درگیر مجموعه کنید خوشبختانه در همین رابطه تعدادی دستورالعمل مفید داریم هر شرکتی اهداف راهبردی متفاوتی دارد اما همه آنها از جهات مختلف شبیه هم هستند
١با یک فعل شروع میشوند: تمام اهداف راهبردی شما می بایست ابتدا با یک کلمه فعال و پر انرژی مانند بهبود کاهش افزایش بهره وری افزونگی کوچک کردن و … شروع شود تمام اینها کلمات برجسته ای اند که انجام دادن یک کار را القا می کنند
٢ بی پایان اند : به دنبال اهداف راهبردی ای می‌کردیم که قرار است مدت مدیدی به آن اهمیت دهید نه اینکه رخدادهایی زودگذر و ضرب‌العجل باشند در واقع پیشرفت ثابت و بادوام می‌خواهیم به بیانی دیگر باید گفت که در صد برد را به طور ثابت بیشتر کند نه اینکه فقط سوپر جام ۲۰۱۸ را برنده شد.
٣- قابل انجام: تمرکز روی چیزی که قادر به تاثیر در آن نیستید فایده ای ندارد مثلا نرخ سود پایین بانکی ممکن است به کسب و کارتان کمک کند اما این مسئله چیزی نیست که در اختیار شما باشد اگر قابل انجام نباشد بهتر است کارت امتیاز متوازن خود را به کلی کناری بگذارید.
۴- قابل ارزیابی: سنجش کیفیت و کمیت بعضی چیزها بسیار مشکل است این چیزها کاندیدا های بدی برای اهداف راهبردی اند اگر نمی‌توانید شناخته جنس را به درستی بررسی کنید خب پس پیشرفته شناخته جنس را به عنوان یک هدف راهبردی انتخاب نکنید.

کنار هم چیدن:

پس از انتخاب چند هدف راهبردی
برای هر دیدگاه منظر می توانید آنها را در لایه های مختلف دسته‌بندی کنید .
برای اولین بار می‌توانیم شاهد راهبرد کلی یک سازمان باشیم

BSC STRATEGIC MANAGEMENT perspectives

 

نقشه راهبرد:

اگر از پیش کمی راجع به کارت امتیاز متوازن می دانید، دیده می شود که اهداف راهبردی تان در ۴ دیدگاه آشنا به نظر می‌آید که شروع چنین چیزی به نام نقشه راهبردی است و روش عمومی برای نمایش راهبرد یک سازمان در یک نگاه است .مرحله پایانی در ایجاد نقشه راهبردی کشیدن فلش های ما بین اهداف راهبردی تان بوده که رابطه علت و معلولی را نمایش می دهد.
شما می توانید کارت امتیاز متوازنِ روند راهبردیتان را با شروع از پایین به بالا بخوانید. نقشه راهبردی تان داستان راهبرد سازمان تان را تعریف می‌کند. نقشه های راهبردی خیلی مهم است به طوری که تمام مقاله را برای آنها ایجاد کرده ایم. هر چند هنوز به کارت امتیازی متوازن نپرداخت ایم، آخرین سنگهای بنای کارت امتیاز متوازن ارزیابی ها هستند هر هدف راهبردی باید دارای یک یا دو چیز جهت ارزیابی و تصمیم گیری نحوه عملکرد و کارایی باشد این ارزیابی ها به اهداف نیاز داشته و می بایست یک جدول زمانبندی مشخص مورد سنجش قرار گیرد مثلا اگر یک هدف راهبردی ارتقای شناخت باشد یک ارزیابی خوب می‌تواند تعداد شناخت های جدید باشد اگر هدف راهبردی ارتقا و تجربه علمی کارکنان باشد یک ارزیابی خوب می‌تواند مجموع ساعات آموزشی بخش های درون سازمانی باشد بسیار مهم است که تعداد بسیار کمی از ارزیابی ها را دنبال کنیم
با محدود کردن هر هدف راهبردی به یک یا دو ارزیابی قادر خواهید بود تا روی چیزهایی که بیشترین اهمیت را دارند تمرکز کنید دنبال کردن ارزیابی های بسیار زیاد و به طور مکرر، به این معنی است که هیچ چیزی در حال پیشرفت و ارتقا نیست .نهایتاً به این نکته توجه داشته باشید که کلی منتظر مانده ایم که کار اتمام بنای کارت امتیاز متوازن به پاسخ به پایان برسد تا بتوانیم سرانجام ارزیابی‌ها را انتخاب کنیم به این دلیل که در مرحله نخست راه و پیکربندی تمامی اجزای راهبردتان خیلی مهم است اگر در ابتدای این روند ارزیابی‌ها را برگزینید تقریبا به طور قطع ارزیابی را با موارد اشتباه به اتمام خواهید رساند
خلاصه : کارت امتیاز متوازن ممکن است در نخست کمی گیج کننده به نظر برسد اما حقیقت آن است که در واقع به این پیچیدگی هم نیستند برای خلاصه کردن ب این موارد توجه کنید:
دیدگاه ها یک کارت امتیاز متوازن به ۴ دیدگاه تقسیم می شود

 1. چشم انداز : امتیاز های متوازن تخصیص داده شده به منظر ها.
 2. – اهداف راهبردی : هر دیدگاه دارای چندین هدف راهبردی است.
 3. – نقشه راهبرد: نموداری که ارتباط میان اهداف راهبردی را نمایش میدهد .
 4. – ارزیابی‌ها : هر هدف راهبردی یک یا دو ارزیابی دارد.

strategic map نقشه استراتژیک

در مطلبی دیگر هم راجع به این موضوع  ( BSC به زبان ساده ) مطالعه نمایید

[تعداد رای:2]

درباره نویسنده

Avatar

sabio_admin

درج دیدگاه