کسب و کار مدیریت استراتژیک

نقش مغز در مدیریت موثر

مدیریت موثر با بکارگیری ماهرانه قدرت مغز

افراد و سازمانها همواره نیرو و منابع قابل توجهی برای رشد و پیشرفت به منظور بهروری بهتر و در نهایت رضایت صرف می کند. با این وجود در بیشتر موارد، نتایج کسب شده تنها اثرات سطحی وکوتاه مدت دارند.
بر اساس تحقیقاتی که به تازگی نشریه Harvard Business Review منتشر کرده است،

“ سازمانها سالانه متحمل هزینه های زیادی برای آموزش و توانمندسازی مدیران و کارکنان خود به منظور افزایش بهره وری و سودآوری می شوند. تنها در سال ۲۰۱۵ , شرکت های آمریکایی مبلغ ۱۶۰ میلیارد دلا ر، ودرسطح جهانی مبلغی نزدیک به ۳۵۶ میلیارد دلار هزینه این گونه آموزش ها شده است. اما این سرمایه گذاری ها و تلاشها بازده خوبی نداشته و منجر به عملکرد بهتر نشده است، چرا که افراد به سرعت به رفتارهای قدیمی خود باز می گردند. ”
دلیل اصلی عدم دستیابی به نتایج مطلوب تمرکز این تلاش ها در بهبود رفتار و نادیده گرفتن عوامل قدرتمند پشت صحنه است.
با توجه به این واقعیت که ریشه رفتار، اندیشه و احساسات هستند و زیربنای هر دو آنها کارکرد مغز است؛ بنابراین تنها زمانی که کارکرد مغز ماهرانه و درمسیر مفید هدایت شود، افکار و احساسات بی درنگ تحت تاثیر مثبت قرار می گیرند و این رویکرد، رفتار را به سرعت کارا می کند. در این حالت توانمندی با ما همگام شده و راه رسیدن به اهداف شخصی و حرفه ای را هموار می کند.

کلید مدیریت موثر

سازمان ها ترکیبی ازانسان ها هستند که بوسیله مدیریت صحیح به سوی بدست آوردن نتایج مشخص و از پیش تعریف شده حرکت می کنند. و چالش هایی که مدیران روزانه با آن مواجه هستند , که به میزان قابل توجهی کار آمدی موثر و قدرت هدایت مفید آنها را کاهش می دهد، استرس و فشارهای است که غالبا در روابط و از واکنش های انسانها حاصل می شود .
کلید مدیریت مؤثر در درجه نخست توانایی یک مدیر برای هدایت مفید خود است. کارمندان این قدرت فراتر از بیان مدیر را به صورت ناخودآگاه احساس و از آن پیروی می کنند. بنا براین، اگر یک مدیر نتواند خود را به نحوی مؤثر هدایت کند، راهبری و همگام کردن دیگران کاری دشوار و بی ثمر خواهد بود. همچنین، در زمانی که مدیران و کارمندان یک سازمان روشهای هدایت مفید خود را به عنوان یک تیم آموزش ببینند، تمرکز بر عیب جویی و شکاف سازی کاهش پیدا میکند؛ روابط بین انسان ها سازنده میشود؛ توانمندی, خلاقیت رضایتمندی افزایش پیدا میکند و بنا برین به دست آوردن اهداف سازمان
سریعتر و آسان تر خواهد شد.

نویسنده:  دکتر ناصر صالحی نیا

منبع : راهکار

[تعداد رای:2]

درج دیدگاه