آموزش ها مهندسی شیمیعلم و دانشمهندسی شیمی

آموزش نرم افزار OLGA-گام دوم/خصوصیات سیال/بخش دوم/تمرین در خصوص استفاده از PVTSIM

نوشته شده توسط محمدرضا فرزان

جهت آشنایی بیشتر با نرم افزار PVTSIM و کاربرد آن در نرم افزار Olga، با استفاده از یک مثال کاربردی، به این موضوع می پردازیم.

در ادامه بخش قبل نحوه ی استفاده از نرم افزار PVT SIM در نرم افزار الگا را توضیح دادیم. در این بخش با حل مثالی که از ابتدا با آن همراه هستیم بجث را ادامه می دهیم.

مشخصات سيال هارتان در جدول زير آمده است:

نام عنصرمول %وزن ملوكولي
[kg/kmol]
چگالي

[g/cm³]
نيتروژن۰٫۰۳
دي اكسيد كربن۱٫۲۳
متان۳۹٫۲۹
اتان۷٫۶۵
پروپان۶٫۴۳
I- بوتان۲٫۱۴
N- بوتان۴٫۴۴
I- پنتان۱٫۹۹
N- پنتان۲٫۵۷
هگزان۴٫۳۵
C7۱۹٫۵۰۱۰۰٫۲۱۰٫۶۹۰
C8۳٫۶۲۲۱۰٫۰۰۰٫۷۵۰
C9+۶٫۷۶۳۰۰٫۰۰۰٫۸۰۰

هيچ داده آزمايشگاهي اي داده نشده است. آخرين عنصر C9+ يك عنصر اضافه شده است. مشابه آخرين سيال گاز مايع رويه را تكرار كنيد.

فعاليتهاي زير را مانند آنچه براي سيال گاز مايع انجام داديد، تكميل كنيد:

 • تركيب شيميايي هارتان را بعنوان يك سيال جديد وارد كنيد
 • با استفاده از گزينه Phase Envelope يك پاكت فازي جديد بسازيد
 • با استفاده از گزينه PT flash يك PT flash در دماي ۱۵ درجه سانتيگراد و فشار ۱ بار بسازيد.
 • يك فايل مشخصات سيال اُلگا به نام {Harthun.tab} بسازيدو برچسب ‘Harthun’ را در قسمت برچسب سيال نصب كنيد

جدول محدوده هاي اُلگا بايد به شرح زير باشند:

 • محدوده فشار = ۱ to 200 bara
 • محدوده دما = -۱۰ to 100°C
 • تعداد نقاط فشار = ۵۰
 • تعداد نقاط دما = ۵۰

فایل مشخصات سیال باید فقط شامل اطلاعات دو فاز باشدهر داده دیگری باید در حالت پیش فرض تنظیمات در PVTSIM باشد

مخلوط کردن میعانات با آب

از منوی اصلی PVTSIM گزینه <Fluid> <Database> را انتخاب کنید و ترکیب شیمیایی میعانات را مشابه قبلی ایجاد کنید. این ترکیب دوبرابر شده به عنوان آخرین ترکیب شیمیایی فایل اصلی شناخته خواهد شد.(رویه را در تصویر زیر مشاهده نمایید:

ترکیب شیمیایی مشابه قبلی را انتخاب کنید و نام آن را به “Three phase” یا سه فازی تغییر داده و ۰٫۰۵% مول آب به ترکیب کلی آن اضافه کرده و دکمه Normalize را فشار دهید.

یک فایل مشخصات سیال اُلگا به نام “threephase.tab” با مشخصات زیر بسازید:

 • محدوده فشار = ۱ to 120 bara
 • محدوده دما = -۲۰ to 100°C
 • تعداد نقاط فشار = ۵۰
 • تعداد نقاط دما = ۵۰
 • هر سه فاز را چک کنید

برای برچسب سیال عبارت ” GasCondWet” را استفاده کنید برای باقی موارد حالات پیش فرض در فایل جدید مشخصات سیال را انتخاب کنید

[تعداد رای:2]

درباره نویسنده

محمدرضا فرزان

کارشناسی مهندسی نفت-بهره برداری
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی-ترمودینامیک

دیدگاهتان را بنویسید