آموزش ها مهندسی شیمیعلم و دانشمهندسی شیمی

آموزش نرم افزار OLGA-گام چهارم/شبيه سازي فشار زدايي

نوشته شده توسط محمدرضا فرزان

خط لوله براي جلوگيري از تشكيل هيدرات در حالتي كه نمي تواند بلافاصله بعد از shut down راه اندازي مجدد شود، بايد فشار زدايي شود. والو دستي A 2”NB (5 cm ID) به فلر، جريان بالايي والو ايزوله جدا كننده ويگوت را مهيا كرده است. شما بايد تاييد كنيد كه خط لوله مي تواند از طريق اين والو و بدون افت دماي مايع تا منطقه تشكيل هيدرات، فشار زدايي شود. همچنين بايد حجم مايع كل توليد شده در حين عمليات فشار زدايي را تاييد نماييد و مطمئن شويد كه اين مقدار، از ظرفيت فلر تجاوز نكرده است

در ادامه ی بخش قبل یعنی آموزش نرم افزار OLGA-گام سوم/شبیه سازی بستن(SHUT-IN) و راه اندازي(START-UP) خطوط لوله سعی داریم فشار زدایی را نیز شبیه سازی نماییم.

والو سرچشمه و رايزر حين شبيه سازي فشار زدايي بسته خواهند ماند كه اين كار بوسيله مدل سازي راه به سمت فلر به عنوان يك LEAK انجام خواهد شد.

GLEAKها بوسیله یک CONTROLLER که می تواند در قسمت Library در پنجره Model View اضافه شود

کنترلر CONTROLLER را به عنوان یک کنترلر دستی با پارامترهای زیر تنظیم کنید:

  • TYPE = MANUAL
  • STROKETIME = 10 s
  • MAXCHANGE = 0.2

The CONTROLLER set point should be 0 for the first 10 hours of

نقطه تنظیم کنترلر برای ۱۰ ساعت shut down باید ۰ باشد(برای مثال leak بسته باشد) و سپس برای ۱ دقیقه باز شود. این سری های زمانی می تواند با کلیک بر روی آیکون Timeseries در پنجره Properties وارد شود.

بلافاصله در مقطع لوله یک LEAK اضافه کنید و قسمت بالای ایزوله ی والو را با یک قطر ۵ سانتیمتر جریان سازی به سمت بالا کنید( یک LEAK آیتم تجهیز فرآیند است). Leak باید دارای فشار برگشت ۵ بار متناسب با سیستم فشار پشتی فوری باشد. کنترلر ما نیز CONTROLLER-1 است که قبلا تعریف شده است.

متغیرهای LEAK زیر را برای صدور به فایل منتخب مشخص کنید:

  • جرم گاز انباشته شده و آزاد شده بصورت سرازیری( leak (ACGLKEX
  • حجم گاز انباشته شده و آزاد شده بصورت سرازیری (leak (ACQGLKEX
  • حجم نفت انباشته شده و آزاد شده بصورت سرازیری (leak (ACQOLKEX
  • جریان جرمی گاز نشت سرازیر(GGLKEX)
  • جریان جرمی مایع نشت سرازیر (GLLKEX)

شبیه سازی را اجرا کنید و تایید کنید که دمای سیال در خط لوله تا رسیدن به منطقه تشکیل هیدرات پایین نمی آید. همچنین پیک (حداکثر مقدار) گاز و نرخ مایع و حجم کلی مایع ایجاد شده در حین فشار زدایی را چک کنید.

شبیه سازی فشار زدایی- شبیه سازی کامپیوتری

این تمرین تکرار کیس فشار زدایی قبلی است اما با رویکرد ترکیب کامل که برخلاف جدول رویکرد از شبیه سازی قبلی است.

فایل سیال ترکیبی ای که نیاز دارید در دایرکتوری PVTSIM قرار دارد و {Harthun.ctm} نامیده می شود.

لازم است از روی کیس {Depressure.opi} یکی بسازید و آنرا به {Depressure CompTrack.opi} تغییر نام دهید. تعداد دیگری اصلاح برای تغییر فایل جدید جهت اجرا در مود ردیابی ترکیبی مورد نیاز است.

نتایج را با نتایج {Depressure.opi}مقایسه و تفاوت را توضیح دهید.

[تعداد رای:0]

درباره نویسنده

محمدرضا فرزان

کارشناسی مهندسی نفت-بهره برداری
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی-ترمودینامیک

دیدگاهتان را بنویسید