Switchingآموزش CCNA

فصل دوم قسمت هشتم : پروتکل DTP

نوشته شده توسط حمیدرضا وطنی

در ادامه مباحث آموزش CCNA و در CCNA Switch به بحث در مورد پروتکل DTP خواهیم پرداخت. این مبحث بسیار کوتاه و ساده است و دانستن این پروتکل و نحوه کارکرد آن بر روی سوییچ به ما در trouble shooting و در خیلی از مباحث دیگر کمک خواهد کرد.

( DTP ( Dynamic Trunking Protocol :

نکته : این پروتکل مخصوص تجهیزات Cisco میباشد.

هدف : تشخیص Trunk یا Access بودن یک اینترفیس به صورت داینامیک و همچنین تشخیص نوع پروتکل Trunking در صورت Trunk بودن اینترفیس به صورت اتوماتیک.

هر اینترفیس در سوییچ های سیسکو میتواند در یکی از مدهای زیر قرار داشته باشد:

  • Access
  • Trunk
  • Dynamic Auto
  • Dynamic Desirable

معمولا در اکثر سوییچ ها اینترفیس ها به صورت پیش فرض در مد Dynamic Desirable قرار دارند.در سوییچ های ۳۵۶۰ پیش فرض Dynamic Auto است.

در سه مد Trunk , Dynamic Auto و Dynamic Desirable پروتکل DTP روی اینترفیس فعال است. اما در حالت DTP ، Access غیر فعال است.پس میتوان نتیجه گرفت که معمولا همه اینترفیس های سوییچ های سیسکو به صورت پیش فرض DTP فعال دارند.

وقتی پروتکل DTP روی یک اینترفیس فعال باشد ، با اینترفیس متصل به خود Negotiate میکند و از روی این Negotiation به Access و یا Trunk بودن اینترفیس پی میبرد. همچنین نوع پروتکل Trrunking نیز در صورت Trunk بودن اینترفیس Negotiate خواهد شد.

مد های Switch port :

  • Access : در این مد DTP غیر فعال است.
  • Trunk : در این مد اینترفیس را به حالت Trunk برده ایم ، اما DTP همچنان فعال است.
  • Dynamic Desirable : در این حالت پروتکل DTP روی اینترفیس به صورت Active با طرف مقابل خود Negotiate میکند و پیشنهاد به Trunk شدن میدهد. اگر اینترفیس مقابل در یکی از حالت های Dynamic Desirable ، Trunk و یا Dynamic Auto قرار داشته باشد، پیشنهاد را میپذیرد و Trunk تشکیل میشود. اگر اینترفیس مقابل در حالت Access باشد ، اینترفیس مورد نظر نیز به حالت Access تغییر حالت میدهد.
  • Dynamic Auto : در این حالت اینترفیس به صورت Passive در Negotiation شرکت میکند. بدین معنا که اگر اینترفیس متصل به آن پیشنهادی مبنی بر Trunk شدن به اینترفیس بدهد ، اینترفیس مورد نظر آن را میپذیرد ، سپس پروتکل Trunking نیز Negotiate میشود. اگر اینترفیس متصل به اینترفیس مورد نظر در هر یک از حالت های Trunk و Dynamic Desirable قرار داشته باشند ، اینترفیس Trunk و در غیر این صورت Access خواهد شد.

آموزش ccna

غیر فعال کردن پروتکل DTP :

نکته : زمانی که پروتکل DTP روی یک اینترفیس فعال میشود و بر اساس DTP اینترفیس Trunk شود، همه Vlan ها روی آن اینترفیس به صورت پیش فرض Pass خواهد شد.

[تعداد رای:4]

درباره نویسنده

حمیدرضا وطنی

Network Admin
Cisco
Cisco Security
Mikrotik

دیدگاهتان را بنویسید