Switchingآموزش CCNA

فصل دوم قسمت دهم : VTP Pruning

نوشته شده توسط حمیدرضا وطنی

در ادامه مباحث آموزش CCNA و بعد از توضیح مبحث VTP و با شناختی که از این پروتکل پیدا کردیم ، حال به توضیح مبحث مختصری درباره VTP Pruning میپردازیم که بسیار آسان است.شناخت درباره این مساله باعث میشود که در کانفیگ کردن VTP جلوی broad cast های اضافی هر vlan را در شبکه گرفته شود.

VTP Pruning :

این ویژگی فقط در مواردی صدق میکند که همه vlan های شبکه روی همه اینترفیس های trunk مجاز باشد.به عنوان مثال در صورتی که پروتکل DTP روی اینترفیس فعال باشد، این پروتکل به صورت پیش فرض همه vlan ها را pass میکند. پس روی همه اینترفیس های trunk اجازه عبور همه vlan ها داده شده باشد.

به صورت پیش فرض broad cast ارسالی از سوی یک vlan خاص روی همه اینترفیس های advertise ، trunk میشود.اینترفیس های trunk شامل همه vlan ها هستند.

با فعال کردن vtp pruning بر روی client ، vtp server ها از طریق بسته pruning ، vtp یاد میگیرند.به این ترتیب broad cast ارسالی از یک vlan فقط به trunk هایی advertise میشود که آن طرف trunk ، کاربری از هان vlan وجود داشته باشد.

به نوعی مثلا در شکل بالا، بر روی سوییچ ۴ یا سوییچ vtp pruning ، vtp server کانفیگ شده است.حال pc1 یک بسته در vlan10 را broad cast میکند و این بسته به سوییچ ۱ میرسد، سپس سوییچ ۱ بسته را از اینترفیس trunk e0 به سوییچ۲ میدهد.حال سوییچ۲ این بسته broad cast را فقط سمت سوییچ۳ میفرستد و به خاطر pruning سمت سوییچ های ۴ و ۵ و ۶ نمیفرستد زیرا هیچ کاری با vlan10 ندارند و یا pc از آن سوییچ ها در vlan10 نیست.

سوال : سوییچ از کجا وجود یک کامپوتر در یک vlan خاص روی یک اینترفیس trunk را مطلع میشود؟

جواب : از روی mac address table

ویژگی vtp pruning باید روی همه سوییچ ها فعال شود.اما از آنجا که فقط در vtp server امکان پیکربندی vtp pruning وجود دارد،vtp server از طریق بسته vtp ، فعال بودن pruning را به همه سوییچ های vtp client اعلام میکند.

[تعداد رای:5]

درباره نویسنده

حمیدرضا وطنی

Network Admin
Cisco
Cisco Security
Mikrotik

دیدگاهتان را بنویسید