دسته بندی کلیپ های تست اجتماعی

در این بخش ویدیوهای جالبی از واکنش های مردم در مقابل اتفاق خاصی قرار می گیرد که به اصطلاح به آنها social experiment می گویند.