دسته بندی کلیپ های talk show و Stand up comedy

در این بخش بهترین قسمت هایی از برنامه های Talk show مانند برنامه جیمی فالن،جیمی کمل ، الن و… و استند آپ کمدی های خنده دار قرار می گیرند.